Zásady ochrany osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a ich použitím na marketingové účely

 

Spoločnosť LIGHTPARK, s.r.o. môže spracúvať v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 (ďalej ako „GDPR“) mnou zadané osobné údaje a využívať ich na zasielanie pravidelných marketingových informácií o produktoch, novinkách a akciách alebo kontaktovanie za účelom komerčných ponúk. Používanie osobných údajov sa riadi Nariadením EÚ 2016/679 a platnými zákonmi a tiež zásadami na ochranu osobných údajov spoločnosti LIGHTPARK, s.r.o.

 

Podľa zásad Nariadenia EÚ 2016/679 mám právo svoj súhlas a registráciu k odberu informácií od spoločnosti LIGHTPARK, s.r.o. kedykoľvek odvolať. Odvolanie je možné pomocou e-mailu zaslaného na info@light-park.sk a tiež kliknutím na zodpovedajúci odkaz v rámci zasielania marketingových oznámení. V rámci práv subjektov podľa GDPR je možné na uvedenom e-maile tiež žiadať o informáciu, aké osobné údaje sú spracúvané, žiadať aktualizáciu osobných údajov a tiež opravu osobných údajov.

 

Spoločnosť LIGHTPARK, s.r.o., ako správca osobných údajov, bude osobné údaje spracúvať iba v poskytnutom rozsahu a v súlade s udeleným súhlasom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spoločnosť LIGHTPARK, s.r.o. spracúva na základe iného právneho základu, než je súhlas.

 

Spoločnosť LIGHTPARK, s.r.o. udržiava administratívne, technické a fyzické prostriedky na zaistenie ochrany osobných dát, zabránenie ich strate a zneužitiu v súlade s GDPR. K osobným údajom budú mať prístup iba zamestnanci spoločnosti LIGHTPARK, s.r.o. a tiež tretie osoby, ktoré vykonávajú pre spoločnosť LIGHTPARK, s.r.o. zmluvne obchodnú alebo marketingovú činnosť a tiež spracovatelia osobných údajov, s ktorými bude riadne podpísaná spracovateľská zmluva. Všetky zapojené osoby budú viazané osobné údaje a práva s nimi spojené chrániť.

 

Späť na úvodnú stránku